Ochrona danych osobowych – szkolenia ABI

12 czerwca 2019

Administrator bezpieczeństwa informacji sprawuje pieczę nad przetwarzaniem informacji o osobach fizycznych – termin ten został wprowadzony w 1997 roku na mocy ustawy o ochronie danych osobowych. Jakie kompetencje trzeba posiadać, żeby sprawować taką funkcję? Komu przyda się certyfikat ABI?

Szkolenia ABI – wymagania wobec kandydatów

Dane osobowe muszą podlegać ochronie, szczególnie współcześnie, kiedy każdy ma dostęp do internetu. Właśnie dlatego powołano instytucję ABI, którym może zostać tylko osoba fizyczna. Przyszły administrator bezpieczeństwa informacji musi spełniać następujące wymagania: mieć pełną zdolność do czynności prawnych, nie być pozbawionym praw publicznych, dysponować specjalistyczną wiedzą w zakresie ochrony danych osobowych. Ponadto potencjalny administrator musi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Według przepisów wyznaczenie ABI nie jest obligatoryjne.

Szkolenia ABI – uzyskaj specjalistyczne kwalifikacje

Administrator bezpieczeństwa informacji nadzoruje stosowanie norm dotyczących ochrony danych osobowych. ABI prowadzi także specjalny rejestr danych. Osoby chcące zdobyć kwalifikacje do pełnienia obowiązków ABI mogą zapisać się na specjalistyczny kurs. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają podstawowe terminy, takie jak dane osobowe, administrator bezpieczeństwa informacji (ABI), administrator systemów informatycznych (ASI), uzyskują aktualną wiedzę o regulacjach prawnych związanych z ochroną danych, uczą się realizować zadania ustawowe przypisane ABI, jak również uczą się jak rejestrować dane. Każdy uczestnik kursu dostaje imienny certyfikat ABI potwierdzający zdobyte kwalifikacje, a także dostęp do materiałów edukacyjnych i szablonów dokumentacji.