Czym są trekkingi i kto może wziąć w nich udział?

13 grudnia 2020

Poznaj dalsze szczegóły o trekkingach górskich.

Górskie wycieczki mogą przybierać rozmaite formy. Od nieśpiesznych spacerów po łatwych szlakach w bezpiecznym sąsiedztwie schronisk turysty, przez piesze, wielogodzinne marsze po szlakach plasujących się wyżej pod względem trudności, aż po wymagające trekkingi. Żeby wziąć udział w trekkingach, niezbędna jest praktyka w wędrówkach po górach (tak wytyczonymi trasami, jak i poza nimi), minimum dobra kondycja, jak również umiejętność korzystania ze sprzętu wspinaczkowego i turystycznego. Niemniej jednak w zamian za niejednokrotnie olbrzymi nakład pracy otrzymujemy możliwość kontaktu z dziewiczą naturą i podziwiania nieziemskich widoków.

Skala trudności trekkingów

Stopień trudności technicznej jest zależny od obszarów, przez które prowadzą trekkingi. Specjaliści wymieniają trzy stopnie trudności pieszych wycieczek w regiony górskie. W trekkingach najniższego stopnia uczestniczyć mogą Ci, którzy dysponują , a ich zdrowie nie stanowi przeciwwskazana do zwiększonego wysiłku. Następny poziom trudności wymaga lepszej kondycji fizycznej oraz minimum podstawowego doświadczenia w górach – chociażby w polskich Karpatach. Ostatni poziom to wyprawy dla uczestników ze znakomitą kondycją fizyczną, wiedzą z zakresu charakteru wysokich łańcuchów górskich i biegłym w użyciu sprzętu, jak również nieobawiających się mało wygodnych warunków biwakowania w czasie kilkudniowej wędrówki.

Trekkingi – Karpaty i Karakorum

Trekkingi można uprawiać w każdych łańcuchach górskich. W naszym kraju miłośnicy tego rodzaju obcowania z naturą w najwyższym stopniu upodobali sobie trasy tatrzańskie. Jeśli zaś chodzi o inne pasma Europy, największym uznaniem szczycą się Góry Przeklęte na Bałkanach, wschodnia część Karpat, Alpy oraz leżące na granicy z Azją Kaukaz i Ural. Najbardziej doświadczone w trekkingu osoby mogą natomiast sprawdzić swoje umiejętności podczas wycieczki w Himalajach, Andach czy Karakorum.

Kontakt z nami:
Exploruj.pl
ul. Sobiczkowa 53A
34-511 Kościelisko

Tel.: +48 12 444 18 46
Mob.: +48 690 168 051
E-mail: [email protected]