Oznakowania w transporcie międzynarodowym

Jakie są oznakowania w transporcie międzynarodowym?

19 marca 2021

Transport towarów ma znaczący wpływ na życie codzienne każdego człowieka. Wysokie znaczenie ma także szersze pojęcie, jakim jest transport międzynarodowy – to dzięki niemu można otrzymać w sklepie produkty pochodzące z innego kraju lub nawet kontynentu. Spedycja międzynarodowa to jednak szereg wymagań stawianych przewoźnikom, a także duża liczba formalności, które przekładają się na uniwersalizację zagadnień rozpoznawanych na całym świecie. Do tego typu unifikacji można zaliczyć oznakowania w transporcie międzynarodowym.

Klasy i oznakowania w transporcie

Niektóre ładunki przewożone pomiędzy krajami muszą zostać odpowiednio oznakowane, ponieważ wymagają one specjalnego traktowania i są obwarowane dodatkowymi zasadami. Do takich towarów należą materiały niebezpieczne, których transport odbywa się różnymi drogami – lądowymi, śródlądowymi lub kolejowymi. Poza szczegółową kartą charakterystyki towarów, transport oznakowany jest międzynarodowymi znakami oznaczającymi rodzaj ładunku. Prawidłowe oznakowania w transporcie międzynarodowym w przypadku produktów niebezpiecznych jest obligatoryjne, przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa podczas kontaktu człowieka z ładunkiem. Transport lądowy towarów i ładunków niebezpiecznych w nomenklaturze międzynarodowej to ADR. Specyfikację rodzaju przewożonych produktów przedstawiają pomarańczowe tabliczki określające rodzaj towaru oraz specjalne nalepki na opakowaniach. Przedstawiają one między innymi gazy palne, materiały wybuchowe, ciecze zapalne, towary radioaktywne, substancje zakaźne i inne. Bardzo często z oznakowaniem ADR można spotkać się na cysternach przewożących paliwo. W przypadku transportu śródlądowego mówi się o ADN, a dla przewozu kolejowego – RID. Oznakowania w transporcie międzynarodowym dla RID to również pomarańczowe tabliczki z odpowiednimi numerami z klasyfikacji ładunków.

Oznakowanie celne w handlu międzynarodowym

Import towarów jest ściśle powiązany z cłem. Procedury związane z Agencją Celną są dość skomplikowane oraz czasochłonne. Aby przyspieszyć i ułatwić formalności, w transporcie na duże odległości stosuje się specjalne oznakowania w transporcie międzynarodowym, czyli tzw. kody celne. Każdy importer powinien zaznajomić się z HS Code, czyli ujednoliconą bazą nazw i kodów potrzebnych do handlu towarami z Chin. Poprawne oznaczenie grupy towarów stanowi podstawę do obliczania cła i innych opłat związanych z importem produktów. Temat importu skrywa jeszcze jeden rodzaj fachowej nomenklatury – jest to HTS Code. Ten z kolei związany jest ściśle ze Stanami Zjednoczonymi. Jest on dłuższy niż standardowy HS, ponieważ dodatkowo wskazuje na materiał wykonania i zastosowanie danego towaru.

 

[artykuł partnerski]