Automatyczna windykacja nauczy Twoich kontrahentów płacić w terminie

16 lipca 2022

Kliknij tu po więcej szczegółów o automatycznej windykacji.

Może być mnóstwo rozmaitych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zrealizowaną usługę. Problem z przeterminowanymi płatnościami mają zarówno przedsiębiorców, którzy świadczą usługi dla biznesu, jak również przedsiębiorstwa z profilem działalności ukierunkowanym na osoby prywatne.

Windykacja polubowna – regularne przypominanie o konieczności wniesienia opłaty

Przedsiębiorca starć się dojść swojej własności poprzez proces windykacji. Chociaż termin ten większości ludzi źle się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to procedurę w ramach której prowadzi się wobec dłużnika szereg czynności zgodne z aktualnymi aktami prawnymi. Działania te dążą do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, innymi słowy cykliczne monitowanie dłużnika i przypominanie o obowiązku przelania opłaty. O ile ta droga dochodzenia należności pozostanie bez odzewu, kolejną alternatywą jest windykacja sądowa. Jeżeli firma współpracuje z kilkudziesięcioma czy z kilkuset kontrahentów i co miesiąc wystawia porównywalną ilość faktur oraz paragonów, prawdopodobieństwo, iż jakiś procent opłat nie zostanie przelany w ustalonym terminie na ogół wzrasta. W uporządkowaniu całego procesu związanego z księgowaniem przelewów pomaga polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która ma też moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – notyfikacje o terminie opłat z aplikacji

Aplikacja Flobo nie tylko kontroluje, czy na konto rozliczeniowe wpłynął przelew od kontrahenta, ale w razie wykrycia jej braku w wyznaczonym czasie, rozpoczyna ona proces upominania o obowiązku zapłacenia za fakturę. Przedsiębiorca wykorzystujący tę aplikację może dodać własne harmonogramy czynności podejmowanych w stosunku do nieterminowych klientów, definiując między innymi odstęp czasu pomiędzy poszczególnymi wiadomościami upominającymi. Przypomnienie o przybliżającym się terminie przelewu za fakturę emitowana jest z aplikacji także przed jego upływem do tych klientów, którzy w poprzednim kwartale dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem oraz tych którzy nie zapłacili faktury w terminie w zeszłym miesiącu. Jeśli notyfikacje nie przyniosą skutków, kolejnymi etapami automatycznej windykacji należności prowadzonymi przez robota Flobo jest wystawienie noty księgowej o równowartości 40 euro oraz przekazanie zawiadomienia o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Wreszcie, pod warunkiem, iż wymienione powyżej działania nie będą skuteczne, aplikacja przekaże sprawę do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej księgowości oraz windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na nadzorowanie przychodzących należności, a po kilku miesiącach przynosi również zauważalną poprawę terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]