Jakie znaczenie ma faktura proforma?

7 listopada 2020

Szukasz informacji o tym, co oznacza faktura proforma? Dobrze trafiłeś!

Wszyscy, którzy prowadzą własne przedsiębiorstwo, ale też i większość osób realizujących zakupy przez internet, otrzymali choć raz fakturę pro forma. Nie wszyscy natomiast wiedzą, czym naprawdę jest ten dokument i co go wyróżnia od typowej faktury.

Czy fakturę proforma uwzględnia się w ewidencji księgowej?

Po łacinie pro forma oznacza „dla pozoru”, stąd często spotykamy się z tłumaczeniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I rzeczywiście, faktura tego rodzaju nie jest dokumentem księgowym, z tej przyczyny nie ujmuje się jej w księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji księgowej. Powinno się aczkolwiek zachować ją na przykład w celu dopełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma powinna uchodzić wobec tego za dokument handlowy, który rodzajem przedłożenia jakiejś oferty. Nie jest dowodem wykonania usługi czy zakupu towaru, czyli zgodnie z ustawą o VAT nie nie może stanowić podłoża do odliczenia wskazanej w niej kwoty podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest ostateczna? Nie, ponieważ dotyczy sprzedaży bądź usługi, która jeszcze nie jest wykonana, toteż warunki transakcji w niej zaprezentowane mogą w dalszym ciągu podlegać negocjacjom.

Co powinno znaleźć się na fakturze proforma?

Faktura proforma wygląda i posiada podobne dane co faktura VAT, a więc:

  • datę i miejsce jej wystawienia,
  • dane stron,
  • nazwę towarów czy też usług, stanowiących przedmiot transakcji (razem z określeniem ich jednostek miary, ilości itd.),
  • wartość netto oraz brutto (zarówno pojedynczych towarów i usług, jak i wartość całości zamówienia) zapisana również słownie,
  • informacja o kwocie naliczonych zniżek,
  • stawka i obliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • wskazanie terminu zapłaty,
  • określenie prognozowanej daty realizacji usługi czy też doręczenia towaru.

Taką fakturę trzeba oznakować zauważalnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”, żeby łatwo można było odróżnić ten dokument od stosownej faktury VAT, generującej konsekwencje podatkowe. Należy także pamiętać, iż ten typ faktury nie zwalnia z obowiązku przekazania kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co kluczowe, faktury proforma nie przygotowuje się w przypadku, gdy klient wpłaci już zaliczkę bądź zapłaci w całości za przedmiot transakcji.