Restrukturyzacja sądowa – co wypada o niej wiedzieć?

9 lutego 2020

Kiedy firma przechodzi poważny kryzys, długi wobec kontrahentów rosną z dnia na dzień i decyzja o ogłoszeniu upadłości zdaje się być najodpowiedniejszym wyjściem, prawdopodobnie nadszedł czas na sprawdzenie innej opcji: restrukturyzacji.

Co to jest postępowanie restrukturyzacyjne?

Restrukturyzację można zdefiniować jako transformację firmy, dążącą do niedopuszczenia do jej upadłości i w rezultacie wzrost jej wartości. Od 2016 r. postępowania restrukturyzacyjne reguluje Prawo restrukturyzacyjne ustawa z 2015 r.. Nowe przepisy są zdecydowanie bardziej nastawione na przedsiębiorców i dostarczają im sporo instrumentów do doprowadzenia do układu z wierzycielami. Także postępowania kończą się szybciej aniżeli przed 2016 r. i są odformalizowane. Działania restrukturyzacyjne dają wiele pożytków: zahamować nakręcającą się spiralę zadłużenia, pomagają zastopować egzekucje komornicze, powstrzymać realizację niepomyślnych ugód, a przede wszystkim ochronić spółkę przed bankructwem.

Postępowania restrukturyzacyjne – sanacyjne, o zatwierdzenie układu, przyspieszone układowe

Wymieniony powyżej akt prawny określa cztery rodzaj postępowań restrukturyzacyjnych. Jest to:
– przyspieszone postępowanie układowe, które pozwala dłużnikowi na zawarcie układu po sporządzeniu oraz zaakceptowaniu listy wierzytelności w uproszczonym trybie. Toczy się ono przed sądem, jednakże w założeniu ma prowadzić do możliwie najszybszego zawarcia układu między dłużnikiem oraz wierzycielami. Ten rodzaj postępowania toczy się zwykle do pół roku.
– postępowanie układowe, które wybierają przeważnie przedsiębiorcy zagrożeni niewypłacalnością. W tym bardzo szczegółowym postępowaniu sąd może zabezpieczyć majątek dłużnika przez wyznaczenie tymczasowego nadzorcy sądowego. Czas prowadzenia takiego postępowania jest w szeregu przypadków dłuższy niż rok, gdyż w kwestiach tyczących się zobowiązań spornych, to sędzia rozsądza o ostatecznej kwocie wierzytelności.
– postępowanie o zatwierdzenie układu, które nie toczy się z udziałem. W tym postępowaniu to dłużnik przy udziale nadzorcy układu, którego notabene sam wskazuje, na własną rękę prowadzi rozmowy z wierzycielami i zbiera ich głosy na piśmie. Zadaniem sędziego jest tu wyłącznie uznanie układu kierując się decyzją wierzycieli.
– postępowanie sanacyjne, które oprócz czynności dążących do zawarcia układu z wierzycielami, pozwala dłużnikowi na przeprowadzenie działań sanacyjnych, a jednocześnie gwarantuje najpełniejszą ochronę przed egzekucją. Wiąże się to jednakże ze stratą zarządu nad przedsiębiorstwem.

Wypada podkreślić, że istnieją ograniczenia, które warunkują, który rodzaj restrukturyzacji może zostać przeprowadzony w danej sytuacji. Dla przykładu, przyspieszone postępowanie układowe oraz postępowania o zatwierdzenie układu można rozpocząć wyłącznie wtedy, gdy wysokość zobowiązań spornych nie przekracza 15% wszystkich wierzytelności, w innym przypadku niezbędne jest przystąpienie do prowadzenia postępowania układowego bądź sanacyjnego. Procedury restrukturyzacyjne są skomplikowane, wobec tego jeżeli podejmujesz decyzję o ich przeprowadzeniu, ale nie wiesz, który wariant będzie właściwy dla Twojej spółki, koniecznie zgłoś się po wsparcie do doradcy restrukturyzacyjnego.