Rozliczenie podatku VAT a metoda kasowa

12 grudnia 2022

Metoda kasowa. Więcej szczegółów na flobo.io.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą z reguły rozliczają się z fiskusem metodą memoriałową, według której zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług powstaje w momencie wystawienia faktury. W takim wypadku urząd skarbowy nie patrzy na to czy na rachunku rozliczeniowym płatnika VAT pojawiła się należność od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług następuje nie prędzej niż po uzyskaniu płatności od kontrahenta.

Z rozliczenia metoda kasową może skorzystać zdecydowana większość naszych właścicieli firm

Nieterminowość w przesłaniu należności to nie rzadkość. Osoby z własną działalnością gospodarczą nieraz znajdują się w położeniu, kiedy muszą wiele razy przypominać kontrahentowi o wniesieniu opłaty za zrealizowane usługi czy też dostarczone towary. Jeżeli to zdarza się regularnie, nawet dobrze prosperująca firma może stracić płynność finansową, nie opłacić wszystkich podatków w odpowiednim terminie i ostatecznie narazić się na bolesne grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Na szczęście tak zwani mali przedsiębiorcy, innymi słowy przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się łącznie z podatkiem w kwocie dwóch mln euro, mogą skorzystać z metody kasowej odraczając w ten sposób termin rozliczenia podatku do czasu otrzymania zapłaty od kontrahenta. Z uwagi na zdefiniowany przez prawo limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać większość krajowych właścicieli firm, aczkolwiek muszą oni pamiętać, że stosowanie z tej drogi rozliczenia działa także w drugą stronę. Gdy zatem sami mają trudność z dotrzymaniem terminów płatności, nie wolno im odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie zapłacą stosownej należności. Deklarację o zamiarze przejścia na metodę kasową składa się urzędowi skarbowemu za pomocą formularza VAT-R. Wymagane jest także przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i odpowiednie opisanie każdej wystawionej faktury adnotacją “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową zmusza do permanentnego pilnowania wpływu należności

Rozliczenie podatku VAT metodą kasową jest często odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez obsługujące je biura rachunkowe. Z reguły powodem tego jest po prostu problem z ciągłym kontrolowaniem wpływających płatności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga bowiem dokładnego ich pilnowania, żeby nie przegapić terminu rozliczenia podatku VAT. W przypadku działalności wystawiających miesięcznie do kilkunastu faktur nie powinno być z tym kłopotu. Jednak już przy kilkuset fakturach nadzorowanie wpłat wpływających na rachunek firmowy może pochłaniać nawet parę godzin dziennie. Dla takich firm rekomendowanym rozwiązaniem, które gwarantuje zaoszczędzenie czasu oraz minimalizację prawdopodobieństwa omyłek przy księgowaniu, jest użycie oprogramowania służącego do automatycznego monitoringu należności, jakim jest Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]