Twoi klienci biznesowi spóźniają się z opłatami? Wypróbuj generator not księgowych

3 listopada 2022

Prosty bezpłatny generator not księgowych online

Każdy przedsiębiorca na pewnym etapie swojej działalności trafia na kontrahentów, którzy nie opłacają otrzymanych faktur w wyznaczonym terminie. Niecałe dziesięć lat temu był to znaczny problem dla biznesmenów. Szczęśliwie od 2013 roku w przypadku wystąpienia zwłoki w opłacaniu należności prawo polskie pozwala na wystawianie opieszałym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku też na 100 lub 70 euro.

Kiedy można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na 70 lub 100 euro

Według przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może żądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej kompensaty zależy od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należność nie jest wyższa niż 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, jednak nie większym niż 50 000 zł, przedsiębiorca od 2020 roku może natomiast wystawić notę na 70 euro, zaś jeśli wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 000 zł – notę na 100 euro. Co najistotniejsze, notę księgową można wysłać dłużnikowi niezwłocznie po wystąpieniu opóźnienia z płatnością, co więcej bez konieczności uprzedniego przypomnienia o upłynięciu terminu. Powinno się jednakże uwzględnić czy wystawienie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 (lub więcej) euro nie zburzy budowanych częstokroć przez lata dobrych stosunków partnerskich. Wszak poślizg we wniesienia opłaty za fakturę może być kwestią zwykłego niedopatrzenia czy przejściowych problemów finansowych dłużnika, a nie jego umyślnym zabiegiem. Z tego też powodu, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych kroków procedury windykacyjnej.

Sprawdź gdzie znaleźć darmowy generator not księgowych na 40 euro

W chwili, kiedy przedsiębiorca pierwszy raz podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, w jaki sposób należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem obowiązujące normy prawne mówią o nocie w euro. Odpowiedź na to pytanie ustawodawca zawarł we wspomnianym wyżej akcie prawnym – kwotę rekompensaty w złotówkach ustala się biorąc za przelicznik uśredniony kurs euro ogłoszony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin płatności za faktury.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego za darmo przez Flobo – autorską aplikację do obsługi należności, która posiada też kompleksowy moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]