Kiedy poprosić o pomoc detektywa?

22 lipca 2019

Usługi detektywów cieszą się popularnością. Postanawiamy o skorzystaniu z ich oferty nie tylko w przypadku kłopotów rodzinnych. Ich usługi bywają pomocne także dla pracodawców – umożliwiają np. zweryfikowanie czy zatrudniony korzystający ze zwolnienia lekarskiego rzeczywiście nie jest w stanie pracować lub czy informacje podane przez niego w zgłoszeniu o pracę nie zostały zakłamane. Warto zatem powiedzieć kilka słów na temat tego, jakie kwalifikacje winien mieć prywatny detektyw i w rozwiązaniu których problemów może być pomocny.

Prywatny detektyw – wymagania

Nie każdy może wykonywać pracę detektywa. Aby legalnie pracować w tym zawodzie, należy dysponować stosowną licencją, która wydawana jest po zaliczeniu państwowego egzaminu. Pamiętajmy jednak, że osoby przystępujące do egzaminu muszą także spełnić uprzednio określone wymagania. Najważniejsze z nich to posiadanie świadectwa o nieposzlakowanej opinii uzyskanego od komendanta powiatowego lub miejskiego Policji, obywatelstwa któregoś z krajów wchodzących w skład UE oraz minimum średniego wykształcenia. Wymogiem jest również niekaralność, a w przypadku byłych funkcjonariuszy Policji – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co ważne, osoby starające się o licencję detektywa muszą mieć ukończone 21 lat.

W jakich przypadkach zwrócić się o pomoc detektywów?

Największa część zleceń, realizowanych przez detektywów dotyczy różnego typu spraw rodzinnych. Do agencji detektywistycznej możemy zwrócić się między innymi gdy podejrzewamy, iż nasz towarzysz życia jest niewierny lub nie jesteśmy pewni, czy drugi rodzic naszego dziecka odpowiednio sprawuje nad nim opiekę. Prywatny detektyw pomoże nam też ustalić faktyczną wysokość dochodów byłego partnera, co okaże się bardzo przydatne w przypadku spraw mających ustalić wysokość zasądzonych alimentów.