Potrzebujesz zlecić tłumaczenie? Dowiedz się, od czego zależy jego koszt

19 sierpnia 2022

Tu odnajdziesz szczegółowe informacje na temat cennika tłumaczeń z języka ukraińskiego w Krakowie.

Dzięki otwarciu się Polski na biznes z całego świata zwielokrotnił się popyt na usługi translatorskie. Każdego dnia polskie biura tłumaczeń sporządzają mnóstwo zwykłych i uwierzytelnionych translacji na mniej bądź bardziej znane języki, zarówno na zamówienie firm, jak i osób prywatnych.

Mimo, iż w internecie łatwo wyszukać bezpłatne platformy do translacji, nadal nie zastąpią one pracy doświadczonych tłumaczy, bo skorzystanie z ich wiedzy jest nierzadko niezbędne, przykładowo jeżeli musimy donieść uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach głowimy się, jak wstępnie obliczyć koszt tłumaczenia. Od czego wobec tego zależy cena przekładu?

Termin wykonania, język, stopień trudności tłumaczenia – to kształtuje końcowy koszt usługi

Końcową cenę przekładu dokumentu determinują wyszczególnione poniżej elementy:
1. Kierunek translacji. Przekład z innego języka na język polski jest tradycyjnie o kilkanaście procent tańszy aniżeli translacja na język obcy.
2. Język, na który bądź z którego potrzebujemy przełożyć tekst. Przekład z powszechniejszych języków germańskich (angielski, niderlandzki) czy romańskich (portugalski, włoski) będzie najczęściej tańszy niż translacja z rzadziej spotykanych pośród tłumaczy języków słowiańskich (np. bułgarskiego, ukraińskiego, rosyjskiego) bądź wschodnioazjatyckich (japońskiego, chińskiego).
3. Poziom skomplikowania tłumaczenia albo poruszane w dokumencie zagadnienia. Przekład prac dyplomowych, dokumentów handlowych bądź dysertacji medycznych kosztuje więcej, gdyż tłumacz musi posiadać nie tylko znajomość leksyki reprezentatywnej dla konkretnej specjalizacji, lecz również odpowiednią wiedzę, aby poprawnie zinterpretować tłumaczony tekst i nie popełnić przy przekładzie niepożądanych błędów.
4. Czas realizacji tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, gdy zamawiamy coś “od ręki” musimy szykować portfel na wyższe ceny.

Dlaczego tłumaczenie uwierzytelnione to większy wydatek?

Wypada podkreślić, że tłumaczenie różnego rodzaju dokumentów jak akt urodzenia bądź dokumenty szkolne (zaświadczenie ukończenia kursu, dyplom licencjata), musi wykonać tłumacz przysięgły. Taki przekład nazywa się przysięgłym, gdyż tłumacz obligatoryjnie potwierdza go stemplem z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, w którym zaznacza czy tłumaczenie wykonano z oryginału, kopii bądź odpisu, a także przypisuje mu oddzielny numer. Tłumacze przysięgli najczęściej posiadają sztywny cennik za translację popularnych świadectw oraz dokumentów tożsamości, natomiast w przypadku konieczności zamówienia tłumaczenia poświadczonego innych dokumentów, cenę usługi wylicza się co do zasady od objętości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W przekładzie uwierzytelnionym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu zwykłym – 1800 znaków.

Kontakt z nami:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]