Sposób na problemy z nadzorem? Dobry projekt budowlany

24 sierpnia 2019

Na joannaklusak.com/oferta/ otrzymasz rzetelną pomoc specjalistów w dziedzinie przygotowania projektów budowlanych Kraków

Trudno znaleźć istotniejszą rzecz niż wzniesienie mieszkania. Warto przy tym zdać sobie sprawę, iż nie będzie to proste wyzwanie, a największe trudności wiążą się z dopełnieniem wszelkich oficjalnych formalności. Najpierw powinniśmy uzyskać pozwolenie na budowę – a zostanie zatwierdzone, jeśli okażemy projekt budowlany. Dokument musi zostać przygotowany przez architekta, zaś jego treść regulują właściwe ustawy. Co zatem musi zawierać? Zapraszamy do lektury krótkiego tekstu.

Co musi się znaleźć w projektach budowlanych?

Najważniejszym elementem projektu budowlanego jest plan zagospodarowania działki. Plan musi zostać opracowany na mapie w skali 1:500 podpisanej przez geodetę i posiadać układ istniejących i planowanych budynków oraz instalacji elektrycznych i wodociągowych. W planie zagospodarowania muszą znaleźć się także informacje o punkcie przechowywania odpadów, rozmieszczeniu zieleni i płocie. Projekty budowlane powinny poza tym zawierać projekty wznoszonych domów i nierzadko również informacje od firm dostarczających wodę, gaz i prąd. W szczególnych sytuacjach konieczne okaże się także zawarcie rezultatów testów gleby.

Do czego służą projekty budowlane?

Jak przed chwilą napisaliśmy, projekty budowlane są niezbędne do tego, by otrzymać pozwolenie na budowę. Nie zapominajmy, iż każda inwestycja powinna odbywać się według strategii określonej w owym dokumencie, zaś wszystkie niezgodności mogą stać się powodem jej niezatwierdzenia.

Kontakt z nami:
Joanna Kłusak Architekt
ul. Domki 17/1
31-519 Kraków

Mob.: +48 668 648 646
E-mail: [email protected]