Rola kancelarii prawnych w sprawach spadkowych

13 lipca 2019

Zespół kancelarii Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. oferuje kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa spadkowego. Dysponujemy bogatym doświadczeniem w prowadzeniu spraw o dział spadku bądź stwierdzenie nabycia spadku. Nie są nam również obce zagadnienia prawne dotyczące zachowku czy dziedziczenia firm lub udziałów w spółkach.

Etapy przygotowania do prowadzenia spraw spadkowych

Współpracę w sprawach spadkowych rozpoczynamy od swobodnej konwersacji z Klientem oraz od omówienia zagadnienia, z jakim się do nas zgłasza. Ważne jest, by już przy inicjującym spotkaniu w sposób klarowny, kompleksowy i zrozumiały przedstawić oraz wytłumaczyć zainteresowanemu zawiłość sprawy. Następnym etapem jest zaznajomienie się z konieczną dokumentacją, również pomoc Klientom w jej skompletowaniu, a w dalszej kolejności przygotowanie razem ze spadkobiercami właściwej dla charakteru sprawy metody działania i opracowanie odpowiednich pism. Podejmujemy wszelkie starania, by rozwiązywać problemy Klientów w każdym stadium sprawy spadkowej, reprezentując ich na etapie spadkowego postępowania sądowego, jak i oferując pomoc prawną przy projektach testamentów. Oferujemy wsparcie też dla Klientów dążących do pozasądowego rozwiązywania sporu. W takim wypadku proponujemy wsparcie i przygotowanie w negocjacjach ugodowych.

Spadki – szczególny typ postępowań

Specyfika spraw spadkowych, pomoc rodzinom, które dopiero co straciły swoich bliskich, wymaga pełnego zrozumienia i delikatnego podejścia. Często wiąże się to ze współpracą z wieloma emocjonalnie zaangażowanymi krewnymi, dla których prawne uregulowanie spraw majątkowych po zmarłym postrzegane jest jako bolesny obowiązek. W takich wypadkach nasz zespół, korzystając z wieloletniego doświadczenia, które pozostaje bezcenne, prowadzi sprawę spadkową podejmując działania pełne empatii.