Kontener na odpady – niezbędny na placu budowy

3 czerwca 2019

Dowiedz się, gdzie kupić kontenery KP

Kontenery na odpady pełnią bardzo ważną funkcję podczas prowadzenia robót remontowo-budowlanych – umożliwiają legalne pozbycie się pozostałości po demontażu stolarki, skuwaniu płytek i pozostałych czynnościach. Jakie rodzaje kontenerów stalowych są w sprzedaży? U kogo można je zamówić?

Kontener na odpady budowlane – wybierz wysoką jakość

Na rodzimym rynku wytwórstwem pojemnych i trwałych kontenerów na odpady zajmuje się spółka Ekombud – w jej ofercie dostępne są między innymi kontenery na gruz oraz kontenery na złom. Te typy pojemników używają nie tylko firmy remontowe, ale też przedsiębiorstwa usług komunalnych, podmioty parające się wypożyczaniem kontenerów stalowych czy Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOKi, które oprócz resztek powstających w gospodarstwach domowych, przyjmują również złom, gruz ceglany i betonowy oraz wszelkiego rodzaju pozostałości po remontach.

Kontenery wykorzystywane na budowach – rodzaje

Na rynku możemy wybierać z wielu rodzajów pojemników na odpady. Są kontenery z pokrywą, otwarte, kontenery stalowe, pojemniki z plandeką, muldy symetryczne i asymetryczne oraz mnóstwo innych modeli. Wśród obecnych na rynku kontenerów stosowanych w budownictwie najchętniej używane są modele hakowe, samowyładowcze, a także rolkowe. Kontener hakowy może znaleźć zastosowanie w zakładzie produkcyjnym lub na budowie. W zależności od potrzeb można wyposażyć się w kontener posiadający pokrywę. Na budowach nierzadko wykorzystywane są też kontenery do transportu materiałów sypkich – przede wszystkim są to modele samowyładowcze, które można błyskawicznie opróżnić.

Kontakt z nami:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]