Kontenery na odpady – nie tylko na gruz, złom i śmieci

8 czerwca 2019

Zobacz, gdzie zamówić kontenery stalowe

Kontenery na odpady specjalnego przeznaczenia muszą charakteryzować się ogromną trwałością, jak również spełniać restrykcyjne parametry techniczne. Jakie cechy mają popularne modele kontenerów? Kiedy należy zdecydować się na najwyższej jakości kontenery stalowe?

Rodzaje kontenerów na odpady specjalne

Pośród dostępnych w sprzedaży kontenerów specjalnego zastosowania można wymienić kontenery na odpady sypkie, płynne, niebezpieczne, odpady generowane przez oczyszczalnie ścieków, a także odpady przemysłowe. Kontenery używane do przewozu odpadów z oczyszczalni mają podgrzewaną podłogę, co uniemożliwia przymarzanie płynów do dna. Kontenery tego rodzaju są spawane spoiną ciągłą w sposób szczelny i są wyposażone w klapę z uszczelką, dzięki czemu przewożone odpady nie wyciekają. Kolejnym zabezpieczeniem jest konstrukcja umiejscowiona nad klapą, zapobiegającą rozbryzgiwaniu się cieczy w czasie załadunku kontenera na samochód. Do często używanych kontenerów na odpady należą też plandekowce, czyli pojemniki na odpady przemysłowe z dnem posiadającym zaczepy do asekuracji ładunku oraz z rozsuwanymi ścianami.

Kontenery na gruz i odpady sypkie

Oddzielną grupę kontenerów stanowią modele na odpady ziarniste, np. trociny i pyły. Obecne na rynku kontenery obsługiwane są przez urządzenia hakowe oraz zaopatrzone w przenośnik ślimakowy. Pojemniki na materiały miałkie mogą również posiadać uszczelnioną klapę. Do kontenerów specjalnego przeznaczenia należą również kontenery otwarte wykorzystywane do przechowywania i transportu gruzu oraz odpadów budowlanych.

Kontakt z nami:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]